วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขบวนการลดความชื้น

1. ความชื้นคืออะไร
 - ความชื้นอากาศ คือ สภาวะที่อากาศมีไอน้ำปะปนอยู่ ปริมาณไอน้ำในอากาศจะมากหรือน้อยขึ้นอยุ่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
- อากาศชื้น คือ อากาศที่มีปริมาณไอน้ำมาก และสามารถรับน้ำได้อีกเล็กน้อย
- ความชื้นสมบูรณ์ คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศชื้น ณ อุณหภูมิเดียวกัน มีหน่วยเป็นกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความชื้นสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลของไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน มีหน่วยเป็นร้อยละ

2. ปัญหาที่เกิดจากความชื้น 

         มีหลายอย่าง ความชื้นเป็นบ่อให้เกิดเชื้อราซึ่งเป็นที่มาทำให้เกิดโรคต่างๆ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆเกิดสนิม ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกิดเชื้อราขึ้น              และมีผลโดยตรงกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้และหายใจไม่สะดวก  ทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว

3. เครื่องลดความชื้นคืออะไร 

          เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถลด ดูดและควบคุมความชื้นที่เราต้องการได้

4. หลักการทำงานของเครื่องลดความชื้น

เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นวัฎจักรการทำความเย็นแบบง่ายๆ การทำงานคล้ายแอร์ โดยในการลดความชื้น เครื่องนี้จะดูดความชื้นจากอากาศผ่านแผงคอร์ยเย็นซึ่งจะทำให้ความชื้นในอากาศกลายเป็นหยดน้ำแล้วจะปล่อยอากาศร้อนหรืออากาศแห้งเข้ามาแทนที่ โดยความชื้นที่อยุ่ในรูปหยดน้ำจะปล่อยทิ้งไปตามท่อน้ำทิ้ง

5. ส่วนประกอบของเครื่องลดความชื้น

คล้ายส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศแต่ เครื่องลดความชื้นจะไม่เหมือนเครื่องปรับอากาศตรงที่ความหนาของคอร์ยเย็นจะหนากว่าเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มเวลาให้อากาศอยู่ในคอร์ยเย็นนานกว่าเพื่อลดความชื้นได้ดีกว่าและครีบแลกเปลี่ยนความร้อนจะต้องทำความสะอาดง่ายและไม่ล้มอุดตันง่ายเพราะจะทำให้เกิดการฟรีซหรือน้ำแข็งเกาะที่คอร์ยเย็นทำให้ลดความชื้นๆไม่ได้ จะประกอบด้วย

1.       คอมเพรสเซอร์ คือ จะเป็นเครื่องดูดและอัด ทำให้ระบบลดความชื้นทำงาน
2.       อีแวปเปอร์เรเตอร์ คือ แผงทำความเย็นที่ความชื้นข้างนอกที่ถูกดูดเข้ามาผ่านแล้วทำให้กลายเป็นหยดน้ำ
3.       คอนเดนเซอร์ คือ แผงความร้อนที่ปล่อยลมร้อนออกมาแทนที่ความชื้น

1.       มอเตอร์พัดลม เป็นตัวที่คอยระบายอากาศร้อนจากเครื่องออกมาแทนที่ความชื้น
2.       เมนต์บอร์ดควบคุม อยู่ในตัวเครื่องเป็นชุดควบคุมระบบทั้งหมด
3.       เซนเซอร์อุณหภูมิ เป็นตัววัดค่าอุณหภูมิ
4.       เซนเซอร์ความชื้น เป็นตัววัดค่าความชื้น

6. เครื่องลดความชื้นมีกี่ประเภท
         แบ่งตามการทำงาน ชนิด
1. แบบใช้ความร้อน การใช้ Heater เพิ่มความร้อนภายในห้อง
2. แบบกลั่นตัวเปลี่ยนสถานะ Condensation Dehumidifier ดึงอากาศภายในห้องผ่านแผงคอร์ยเย็นแล้วกลั่นตัวความชื้นในอากาศให้กลายเป็นหยดน้ำแล้วปล่อยอากาสแห้งมาแทนที่
3. แบบการดูดซับ Desicant Dehumidifier

7. การเลือกใช้เครื่องลดความชื้น
                เครื่องลดความชื้นมีหลายขนาด หลายรุ่นจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ต้องทราบเรื่องดังต่อไปนี้
                1. ลักษณะการใช้งาน เช่น เป็นโกดังเก็บสินค้า ,ห้องแล็ป ,ห้องผลิตต่างๆ
                2. ขนาดของห้อง กว้างxยาวxสูง
                3. มีเครื่องปรับอากาศหรือควบคุมอุณหภูมิที่เท่าไร ความชื้นปัจจุบัน
                4. ความชื้นที่ต้องการควบคุม
                5. จำนวนคนที่อยู่ในห้อง

ข้อมูลทั้งหมดนี้ผู้ใช้ต้องบอกผู้ที่ขายเครื่องลดความชื้นทั้งหมดเพื่อที่ผู้ขายจะได้คำนวนปริมาณมวลน้ำทั้งหมดภายในห้องและเพื่อที่จะสามารถแนะนำหรือเลือกรุ่นที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ได้ จะทำให้สามารถเลือกเครื่องลดความชื้นที่สามารถลดความชื้นในห้องนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. การติดตั้งเครื่องลดความชื้น

ในการติดตั้งเครื่อง ต้องดูว่าภายในห้องมีเครื่องปรับอากาศหรือเปล่า ถ้ามีเครื่องปรับอากาศต้องติดตั้งเครื่องลดความชื้นฝั่งตรงข้ามกับเครื่องปรับอากาศ สาเหตุเนื่องจากความชื้นที่เราทำการลดความชื้นจะปล่อยคืนสู่ห้องในรูปของอากาศแห้งหรือร้อนแบบอุ่นๆซึ่งถ้าอยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศจะดูดอากาศแห้งที่ปล่อยออกมาออกไปหมดทำให้ลดความชื้นไม่ได้เต็มที่และอีกที่คือ ติดตั้งห่างจากตัวฮีทเตอร์เพราะเครื่องลดความชื้นมีตัวจับความชื้นถ้าอยู่ใกล้ฮีทเตอร์มากไปจะทำให้ตัวจับความชื้นไม่สามารถจับค่าความชื้นได้เต็มที่ทำให้ไม่รู้ค่าความชื้นที่แน่นอน

9. การดูแลรักษาเครื่องลดความชื้น

ภายนอกตัวเครื่องหรือบอดี้เครื่อง ใช้ผ้าธรรมดาเช็ดทำความสะอาด
ภายในตัวเครื่องที่ต้องทำความสะอาดคือ
แผ่นกรอง ควรจะทำความสะอาดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้งหรือถ้าเป็นไปได้ควรทำทุกสัปดาห์ เพราะแผ่นกรองก็เป็นส่วนสำคัญเป็นสิ่งแรกที่ความชื้นจะผ่านเข้ามาสู่แผงคอร์ยเย็น ถ้าแผ่นกรองสกปรกก็อาจจะทำให้ในการดูดความชื้นไม่มีประสิทธิภาพที่ควร (วิธีล้างแผ่นกรองปฎิบัติตามคู่มือการใช้)
แผงคอร์ย ควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือนโดยการใช้เครื่องปั้มอัดฉีดหรือปั้มฉีดน้ำแรงสูงฉีดล้างทำความสะอาด (อาจติดต่อฝ่ายบริการของผู้ขายเข้ามาดูแลให้)http://www.dehum-md.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539322993

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น